Εργαλεία Χειρός

  • ΤΕΜΠΛΑ 4Δ

    Τέμπλα ραβδίσματος 4 δόντια

  • ΤΕΜΠΛΑ 6Δ

    Τέμπλα ραβδίσματος 6 δόντια

  • ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ

    Τσουγκράνα πλαστική 11 δόντια